Ekayana - Je eigen pad volgen...

Welkom op de site van Ekayana

Ekayana is een psychologiepraktijk waar je terecht kunt voor zowel individuele therapie en coaching als voor groepstrainingen en workshops. Je kunt ook bij Ekayana terecht als je geen klachten hebt en wilt werken aan je eigen persoonlijke ontwikkeling en groei.

Je eigen pad volgen

Ekayana is een sanskriet woord en betekent "de weg of het pad". De betekenis die ik eraan geef, is dat voor mij de enige weg die ik kan gaan, mijn eigen weg is of pad. Wat ik voor jou als therapeut, trainer en coach kan en wil betekenen is dan ook: jou voor een kortere of langere periode ondersteunen bij het (terug)komen op je eigen pad, of leren hoe je jouw pad kunt blijven volgen.

Als je er bewust voor kiest je eigen pad te volgen zul je leren om in toenemende mate verantwoordelijkheid te nemen ook voor het hanteren van de obstakels die je onderweg tegenkomt. Vanuit het psychologische perspectief uiten deze obstakels zich vaak in blokkerende overtuigingen, pijnlijke en moeilijke emoties of negatieve gewoonten, die vaak oorzaak zijn van je klachten of waardoor je klachten in stand worden gehouden.

Tijdens het proces dat je in de therapie, training of coaching ondergaat, leer je bewust te kiezen om deze obstakels te benoemen en aan te gaan, los te laten of ze juist te aanvaarden omdat zij nu eenmaal bij jouw leven horen.

Deze benadering van de psychologie ondersteunt het ontwikkelen van een levenshouding waarbij je de intentie, de bereidheid tot acceptatie en commitment hebt om datgene te ondergaan wat er op je pad komt. Mijn ervaring als mens en therapeut is dat een belangrijk gevolg hiervan is dat door deze levenshouding je autonomie en veerkracht worden vergroot zodat er meer energie en ruimte vrijkomt om te leven naar wat voor jou belangrijke waarden zijn en daardoor je leven vorm te geven in de richting waarin jij je wilt bewegen.

De kracht van integrale psychologie

Ik heb een integrale benaderingswijze van de psychologie. Deze gaat uit van de wisselwerking tussen lichaam en geest als een op elkaar inwerkend geheel. Naast de reguliere gesprekstechnieken maak ik daarom ook gebruik van lichaamsgerichte technieken en ervaringsgerichte technieken. Mijn integrale zienswijze komt ook tot uitdrukking in mijn werk doordat ik uitgangspunten uit de westerse, reguliere psychologie combineer met uitgangspunten uit de oosterse psychologie, met name de Bhoedistische en de Vedische leer. Om een op maat gesneden behandeling of begeleiding te kunnen bieden, maak ik gebruik van inzichten en technieken uit beide tradities, die elkaar vaak aanvullen en versterken. Ieder mens is nu eenmaal uniek en heeft in de verschillende periodes of situaties ook een specifieke aanpak nodig.

Werkwijze

Met deze houding en werkwijze richt ik mij vooral op het helpen van mensen om in hun kracht te komen en zo het optimaal functioneren te bevorderen. Dit doe ik door het versterken van positieve eigenschappen, kwaliteiten en vaardigheden, zonder de aanwezige klachten, beperkingen en disfunctioneren te ontkennen of uit de weg te gaan.

Centraal staat het vergroten van acceptatie en aandacht voor jezelf en je situatie zoals die hier-en-nu is en het bewust leren handelen volgens jouw eigen persoonlijke waarden. Dit heeft tot gevolg dat psychische problematiek afneemt en dat veerkracht, welzijn en vertrouwen in jezelf en in de toekomst toeneemt. Dit verkleint de kans op terugval aanzienlijk.

De integrale psychologie gaat er van uit dat ieder mens zelf alle mogelijkheden en oplossingen in zichzelf heeft voor de problemen die ervaren worden. De behandeling of begeleiding is erop gericht jou de mogelijkheid te bieden de vraag (of vragen), problemen en knelpunten die je bij aanmelding ervaart helemaal te verhelderen en om hulpbronnen, die nodig zijn voor aanvaarding van de situatie dan wel het op gang brengen/houden van veranderingen, op te sporen en in te kunnen zetten. Diepgaande, blijvende veranderingen zijn dan vaak het gevolg. 

Voor therapie op maat ga naar: Therapie

trap-ekayana