Ekayana - Je eigen pad volgen...

De kracht van integrale psychologie

Ik heb een integrale benaderingswijze van de psychologie. Deze gaat uit van de wisselwerking tussen lichaam en geest als een op elkaar inwerkend geheel. Naast de reguliere gesprekstechnieken maak ik daarom ook gebruik van lichaamsgerichte technieken en ervaringsgerichte technieken. Mijn integrale zienswijze komt ook tot uitdrukking in mijn werk doordat ik uitgangspunten uit de westerse, reguliere psychologie combineer met uitgangspunten uit de oosterse psychologie, met name de Bhoedistische en de Vedische leer. Om een op maat gesneden behandeling of begeleiding te kunnen bieden, maak ik gebruik van inzichten en technieken uit beide tradities, die elkaar vaak aanvullen en versterken. Ieder mens is nu eenmaal uniek en heeft in de verschillende periodes of situaties ook een specifieke aanpak nodig.

 

trap-ekayana