Ekayana - Je eigen pad volgen...

Praktijkinformatie, algemene voorwaarden en vergoedingen

Werkwijze: Intakegesprek waarbij aandacht voor de levensgeschiedenis en de factoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan, het in stand houden dan wel verergeren van de aanmeldingsproblematiek. Doel van dit gesprek is het inschatten welk aanpak het beste aansluit bij de problematiek en of de hulpvraag binnen de setting past.

Frequentie van de behandeling: Variërend van eens per week tot éénmaal per drie weken. Om het effect van de behandeling te versterken kan het voorkomen dat je oefeningen en thuiswerkopdrachten krijgt. Vooraf wordt een hulpvraag/doelstelling geformuleerd en het aantal sessies dat verwacht wordt hier voor nodig te zijn. Meestal ligt dit tussen de 5 tot 10 sessies.         

Contractvrije zorg

Voor lichte tot matig ernstig psychische klachten kun je ook bij Ekayana in aanmerking komen voor behandeling. Ekayana werkt op contractvrije basis, dwz dat Ekayana geen contract heeft afgesloten met zorgverzekeraars. Ekayana werkt op basis van restitutie. Je krijgt de factuur en draagt zelf zorg voor de betaling en dient de declaratie zelf in bij je zorgverzekeraar voor vergoeding. Als je een restitutiepolis heeft, vergoedt de zorgverzekeraar meestal alle kosten. Bij een naturapolis is de zorgverzekeraar wettelijk verplicht  een aanzienlijk deel van de factuur te vergoeden. Kijk in de polisvoorwaarden van je zorgverzekering of neem contact op met je zorgverzekeraar indien je wilt weten hoe hoog de vergoeding is. Houd wel rekening met het eigen risico.  In 2024 is de verplichte eigen bijdrage zorgkosten € 385.  Voor meer informatie over contractvrije zorg, kijk  op www.contractvrijepsycholoog.nl  

 Je kunt ook voor informatie terecht bij www.nvvp.nl /info voor cliënten of www.kiesbeter.nl.

 

Contractvrije zorg:

€ 155,- per sessie - BTW n.v.t

Particulier tarief Coaching- of counseling:

€ 155,- per sessie -  excl. 21% BTW

Afspraken annuleren of niet verschijnen zonder bericht

Bij verhindering dien je de afspraak uiterlijk 24 uur van te voren af te zeggen. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd worden voor 50% in rekening gebracht. Deze rekening valt niet onder verzekerde zorg en dient ook bij verzekerde zorg zelf te worden betaald.

Verwijzing door de bedrijfsarts / werkgever

Het kan zijn dat je werkgever bereid is de kosten van het traject bij Ekayana te betalen. Dit kan zowel voor coaching als voor psychologische dienstverlening het geval zijn.

Wanneer de werkgever bereid is de kosten te betalen, zal Ekayana na het eerste gesprek in overleg met jou en je werkgever een offerte opstellen voor de werkgever en zullen de kosten direct aan de werkgever in rekening gebracht worden.

 Wanneer de werkgever niet bereid is de kosten te betalen, en de behandeling niet onder verzekerde zorg valt, dien je deze zelf te betalen.

trap-ekayana