Ekayana - Je eigen pad volgen...

Psychologische coaching

Er zijn verschillende vormen en methoden van coachen, dat wil zeggen, hoe (de weg waarlangs) je tot het eindresultaat komt. Zelf maak ik bij het coachen gebruik van mijn ervaring en kennis als psycholoog en zet ook verschillende psychologische methodieken en interventies in bij de beweging tussen de drie loops van leren … De nadruk ligt bij psychologische coaching niet alleen op gedragsverandering, maar ook op het veranderen van betekenisgeving en denkpatronen. Ook deze minder voor de hand liggende psychologische processen worden in psychologische coaching expliciet aan de orde gesteld. Daarnaast is er ook aandacht voor de context waarin dit alles plaatsvindt: wat in jouw omgeving houdt  jouw valkuilen eigenlijk in stand? En is er wel een (voldoende) goede match tussen jouw persoon en de omgeving/situatie waarin jij je bevindt?

bougainville