Ekayana - Je eigen pad volgen...

ROI (return on investment)

De vraag naar psychologische coaching neemt steeds meer toe ook bij competente, veerkrachtige en flexibele werknemers. Als je onder flinke druk moet of wilt blijven presteren, is de kans groot om in je valkuilen te lopen, uit balans te raken en te ontregelen. De vraag is dan: hoe overeind te blijven? Een coachingstraject kan dan ondersteunend zijn. Echter de kans van slagen neemt toe als dit gebeurt aan de hand van een duidelijk coachingsplan. Zo’n plan begint met een uitgebreide analyse van de situatie, een afgebakend werkplan en een duidelijk eindpunt. Er is een duidelijke afspraak over waar we naartoe werken; er is een duidelijke return on investment. En dat in een zeer korte tijdspanne.  Een coachingstraject is kort en intensief. Vijf tot tien gesprekken zijn meestal voldoende om tot het beoogde resultaat te komen.

 

 

bougainville