Ekayana - Je eigen pad volgen...

Compassietraining

De 8 weekse Compassietraining, wordt officieel Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) genoemd.

Zelfcompassie

In onze (westerse) cultuur denken we bij compassie meestal eerst aan mededogen naar anderen toe. Het blijkt echter dat compassie ook ontwikkeld kan worden naar onszelf toe. Zelfcompassie blijkt bevorderlijk te zijn voor ons psychisch en lichamelijk welzijn en voor ons sociale functioneren (Macbeth & Gumley, 2012; Neff, 2012). Beoefening van zelfcompassie is niet egocentrisch maar zorgt juist voor een gezonde relatie met onszelf en juist ook voor een grotere openheid en mededogen naar anderen toe. Gesprekstherapieën bieden niet altijd een oplossing. Soms geven zij wel inzicht maar bereiken onvoldoende het ervaringsniveau (‘Ik snap het wel, maar voel het niet.’) Juist dan valt compassietraining te overwegen, waarin oefeningen aangeboden worden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met onszelf en anderen te ervaren. De groeiende hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek toont aan dat zelfcompassie samengaat met: Een verzachtende invloed op de impact van negatieve gebeurtenissen. Meer persoonlijk initiatief, een grotere vaardigheid met moeilijkheden om te kunnen gaan en het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen acties (ook wanneer die ongunstig uitpakken). Minder angst om fouten te maken en minder angst voor afwijzing. Meer zelfrespect, sympathie en begrip voor eigen tekortkomingen. Een betere zelfzorg en een gezonder eetgedrag. Meer emotionele intelligentie en een effectievere emotieregulatie, door emoties met vriendelijkheid in plaats van met vijandigheid te benaderen. Meer positieve emoties, wijsheid, levensgeluk en optimisme. Meer sociale verbondenheid. Gezonder functioneren van onze hersenen en neurobiologisch systemen. 

Voor wie?

De Compassietraining - Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL)  is geschikt als aansluitende training voor mensen die de reguliere mindfulness basistraining van 8 bijeenkomsten hebben gevolgd. De compassietraining bouwt daar namelijk op voort en is geschikt voor hen die gemotiveerd zijn tot nader zelfonderzoek en aan de eigen ervaring willen toetsen wat heilzaam voor hen is en wat niet. Met name is deze cursus bedoeld voor mensen die wel ondervonden hebben dat mindfulnessbeoefening hen goed doet, maar die moeite hebben deze in hun leven te integreren en een milde, vriendelijke houding daarbij te ontwikkelen. Naast het verder trainen van mindfulness komt o.a. het volgende aan bod: – Het erkennen van pijn en lijden en hoe ons brein en organisme is geëvolueerd om ons te helpen overleven. – Inzicht in de drie centrale emotieregulatiesystemen, gericht op veiligheid, bevrediging en sociale verbondenheid. – Hoe de drie systemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf, maar ook van binnenuit, bv. door schaamte, zelfkritiek en de innerlijke pestkop. – Onze gedeelde menselijke conditie (Common Humanity) en dat waar we niet voor gekozen hebben, is niet onze fout. – Hoe mentale voorstellingen de emotieregulatiesystemen kunnen beïnvloeden en compassiebeoefening de balans kan helpen herstellen. – Oefenen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, redeneren, visualiseren, spreken en handelen. De training is ontwikkeld door Erik van den Brink (psychiater) en Frits Koster en is onder meer gebaseerd op het werk van Paul Gilbert, Christopher Germer, Tara Brach en Kristin Neff.  

Wat is de werkwijze? 

De Compassie training is een 8-weekse training van 2,5 uur. De groep zal uit maximaal 8 deelnemers bestaan. In de training gaan we met verschillende oefenvormen werken, o.a. ademhalingsoefeningen, geleide meditaties, bewegingsoefeningen, aandachtsoefeningen en technieken om mindfulness en (zelf)compassie te ontwikkelen en te vergroten. Net als bij de mindfulnesscursus zijn de voornaamste leermeesters de eigen ervaring en de onderlinge uitwisseling van persoonlijke ervaringen in de groep. Daarnaast wordt je uitgenodigd om dagelijks te oefenen. Hiervoor krijg je o.a. schriftelijke opdrachten en een usb-stick met oefeningen.

Wanneer?  

Neem contact op met Ekayana voor nieuwe data                          

Kosten 

De kosten voor deze 8-weekse training bedragen € 475, inclusief usb-stick en werkboek. 

Waar? 

Locatie training: SanaVera, Straatweg 171, 3054 AD Rotterdam Telefoon: 06 53539723 

Trainer  Isabel Soares 
GZ-psycholoog Cognitief gedragstherapeut VGCt  

Info/Aanmelding

Je kunt je aanmelden via de website van Ekayana www.ekayana.eu. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; telefoon: 06-5353 9723

Na aanmelding neemt de trainer contact op voor een (telefonisch) kennismakingsgesprek. 

Annulering 

Tot vier weken voor aanvangsdatum wordt € 55,- in rekening gebracht. Bij annulering van vier weken tot een week voor aanvangsdatum is dat 50% van het cursusgeld. Binnen een week voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk.

stenen

stenen