Ekayana - Je eigen pad volgen...

Arbeidspsycholoog- coaching werknemers –Verzuimpreventie - duurzame inzetbaarheid

Arbeidspsychologie


Als arbeidspsycholoog houd ik mij bezig met de relatie tussen de werknemer, zijn werk en werkomgeving en de factoren die zijn vitaliteit, welbevinden en optimale prestatie beïnvloeden. Werkomstandigheden zoals werkdruk, werkuren, de mate van verantwoordelijkheid, gebrek aan uitdaging in een functie, geen klik met collega’s, privéomstandigheden, een ingrijpende gebeurtenis, een ziekteproces, zijn bijvoorbeeld factoren die het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en daarmee het welzijn van een werknemer negatief kunnen beïnvloeden. Als gevolg hiervan kunnen zij psychische klachten ontwikkelen en mogelijk daaruit volgend verzuim. Een derde van het ziekteverzuim heeft tegenwoordig een psychische achtergrond. Als arbeidspsycholoog ga ik op zoek naar de psychologische kern van het probleem en helpt de werknemer door middel van bijvoorbeeld therapie, coaching of training de mentale fitheid en psychologische flexibiliteit te vergroten en daarmee de balans te herstellen om zo mogelijk uitval te voorkomen en optimaal functioneren te bevorderen.

Wat biedt Ekayana? 


- individuele begeleidingstrajecten op maat zowel gericht op verzuimpreventie als op duurzame inzetbaarheid. Als werkgever heeft U het liefst allemaal vitale en optimaal functionerende werknemers in dienst. Uit cijfers blijkt echter dat een groeiend aantal werknemers last heeft van negatieve psychosociale arbeidsomstandigheden en arbeidsgerelateerde psychische klachten ontwikkelen die van invloed zijn op hun werkvermogen. Op de kwaliteit ervan, de tevredenheid erover, het ervaren van werkstress en/of de motivatie.

-Begeleiding bij re-integratie in het werk

Als er sprake is van verzuim en indien nodig, gewenst en relevant. Dit gebeurt in nauw samenspraak en contact met de cliënt, de leidinggevende en de bedrijfsarts. Een 3- of een 4-gesprek met betrokken partijen in onze praktijk of op de werkplek behoort tot de mogelijkheden.

-Coaching aan de leidinggevende in de begeleiding van  medewerkers.

Vroegtijdig herkennen van de signalen van medewerkers met arbeidsgerelateerde psychische klachten is, gelet op de vergrijzing, ontgroening en verwachte krapte en veranderingen op de arbeidsmarkt, van noodzakelijk belang voor zowel de organisatie én medewerkers. Hier op de juiste wijze mee om gaan is vraagt om speciale competenties en kennis .

-Mindfulnesstrainingen

Onze mindfulnesstrainingen kunnen een onderdeel van het begeleidings- of coachingstraject zijn. Mindfulness vermindert stress en voorkomt zo uitval. Het vergroot bovendien mentale fitheid en flexibiliteit. De mindfulnesstrainingen kunnen ook ingezet worden in het kader van verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid. Dus ook zonder psychologische begeleiding of coaching kan men deelnemen aan de mindfulnesstrainingen.

-Psychologische coaching

Ook en juist als er geen sprake is van klachten kan er, met groter kans op succes, aan groei, verbetering en effectiviteit worden gewerkt. Psychologische coaching kan een middel zijn om in te zetten voor mensen die zich willen ontwikkelen op persoonlijk en werk gerelateerd gebied. Psychologische coaching is geen therapie, maar een gestructureerde en doelgerichte ontwikkel- en veranderingsproces waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag . Bij aanvang worden in onderling overleg de doelen bepaald en het traject is er op gericht om deze doelen te verwezenlijken. Een coachingtraject bestaat doorgaans uit een intake gesprek en 5 bijeenkomsten.

 Werkwijze 

 • Na telefonische of schriftelijke aanmelding nemen wij binnen 2 werkdagen contact op met de cliënt.
 • Binnen één tot twee weken vindt het intakegesprek plaats. Indien nodig en gewenst wordt contact opgenomen met leidinggevende en met bedrijfsarts.
 • Als de intake is afgerond ontvangt de opdrachtgever een offerte met de doelstelling van de begeleiding.
 • Als er sprake is van ziekteverzuim ontvangt de bedrijfsarts een intakeverslag.
 • Vóór elk bezoek van de cliënt aan de bedrijfsarts informeren wij de bedrijfsarts over de voortgang van het traject.
 • Om de vijf gesprekken nemen wij contact op met de leidinggevende om te horen hoe het op het werk gaat. Uiteraard zijn onze gesprekken met de cliënt vertrouwelijk en zullen wij nimmer informatie daarover aan de leidinggevende verstrekken.
 • De leidinggevende of de bedrijfsarts kan ook altijd zelf contact met ons opnemen mocht daar behoefte aan zijn. Ook voor deze contacten geldt dat wij nimmer informatie verschaffen over de inhoud van de begeleidingsgesprekken.

Kosten

 • In onze financiële procedure is de werkgever / opdrachtgever onze klant.  Dit betekent dat de werkgever (tweemaandelijks) een factuur ontvangt voor de gevoerde gesprekken.
 • In sommige gevallen zal de werkgever samen met de verwezen cliënt willen kijken of (een deel) door diens verzekering vergoed kan worden. In dat geval zal mogelijk een eigen risico van de cliënt aangesproken worden.
 • Wij hanteren een apart tarief voor het persoonsgerelateerde deel van de begeleiding en een apart tarief voor het arbeidsgerelateerde deel. Over dit laatste deel zijn wij BTW-plichtig.
 • Bij coaching en 3-gesprekken zijn wij verplicht over het hele bedrag BTW te heffen.

 

 

 

 

 

olifant

clear_view