Ekayana - Je eigen pad volgen...

Kosten

  • In onze financiële procedure is de werkgever / opdrachtgever onze klant.  Dit betekent dat de werkgever (tweemaandelijks) een factuur ontvangt voor de gevoerde gesprekken.
  • In sommige gevallen zal de werkgever samen met de verwezen cliënt willen kijken of (een deel) door diens verzekering vergoed kan worden. In dat geval zal mogelijk een eigen risico van de cliënt aangesproken worden.
  • Wij hanteren een apart tarief voor het persoonsgerelateerde deel van de begeleiding en een apart tarief voor het arbeidsgerelateerde deel. Over dit laatste deel zijn wij BTW-plichtig.
  • Bij coaching en 3-gesprekken zijn wij verplicht over het hele bedrag BTW te heffen.

 

 

olifant

clear_view