Ekayana - Je eigen pad volgen...

Wat biedt Ekayana? 


- individuele begeleidingstrajecten op maat zowel gericht op verzuimpreventie als op duurzame inzetbaarheid. Als werkgever heeft U het liefst allemaal vitale en optimaal functionerende werknemers in dienst. Uit cijfers blijkt echter dat een groeiend aantal werknemers last heeft van negatieve psychosociale arbeidsomstandigheden en arbeidsgerelateerde psychische klachten ontwikkelen die van invloed zijn op hun werkvermogen. Op de kwaliteit ervan, de tevredenheid erover, het ervaren van werkstress en/of de motivatie.

-Begeleiding bij re-integratie in het werk

Als er sprake is van verzuim en indien nodig, gewenst en relevant. Dit gebeurt in nauw samenspraak en contact met de cliënt, de leidinggevende en de bedrijfsarts. Een 3- of een 4-gesprek met betrokken partijen in onze praktijk of op de werkplek behoort tot de mogelijkheden.

-Coaching aan de leidinggevende in de begeleiding van  medewerkers.

Vroegtijdig herkennen van de signalen van medewerkers met arbeidsgerelateerde psychische klachten is, gelet op de vergrijzing, ontgroening en verwachte krapte en veranderingen op de arbeidsmarkt, van noodzakelijk belang voor zowel de organisatie én medewerkers. Hier op de juiste wijze mee om gaan is vraagt om speciale competenties en kennis .

-Mindfulnesstrainingen

Onze mindfulnesstrainingen kunnen een onderdeel van het begeleidings- of coachingstraject zijn. Mindfulness vermindert stress en voorkomt zo uitval. Het vergroot bovendien mentale fitheid en flexibiliteit. De mindfulnesstrainingen kunnen ook ingezet worden in het kader van verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid. Dus ook zonder psychologische begeleiding of coaching kan men deelnemen aan de mindfulnesstrainingen.

-Psychologische coaching

Ook en juist als er geen sprake is van klachten kan er, met groter kans op succes, aan groei, verbetering en effectiviteit worden gewerkt. Psychologische coaching kan een middel zijn om in te zetten voor mensen die zich willen ontwikkelen op persoonlijk en werk gerelateerd gebied. Psychologische coaching is geen therapie, maar een gestructureerde en doelgerichte ontwikkel- en veranderingsproces waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag . Bij aanvang worden in onderling overleg de doelen bepaald en het traject is er op gericht om deze doelen te verwezenlijken. Een coachingtraject bestaat doorgaans uit een intake gesprek en 5 bijeenkomsten.

 

 

olifant

clear_view