Ekayana - Je eigen pad volgen...

Desiderata 

prozagedicht uit 1927 van Max Ehrmann (1872-1945).

Max Ehrmann schreef veel over spirituele zaken en dat geldt ook voor de Desiderata. Het is een instructie om goed en zinvol te leven. Dit gedicht werd vaak op posters verspreid met de toevoeging dat de tekst gevonden was in de Saint Paul ' s Church van Baltimore (1692). Daarmee werd gesuggereerd  dat de tekst eeuwenoud was, maar de kerk dateert uit 1692, niet de tekst.

Kies kalm je weg temidden van het rumoer en de haast, en herinner

je hoeveel vrede er in de stilte kan zijn. Sta, zoveel mogelijk met

behoud van je eigen karakter, met iedereen op goede voet. Spreek

rustig en duidelijk de waarheid en luister naar anderen; ook naar

hen die onwetend zijn, ook zij hebben hun verhaal.

Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij zijn een kwelling voor de geest.

Indien je je met anderen vergelijkt, kun je ijdel worden, of

verbitterd, want er zullen mensen zijn die minder of groter zijn

dan jij. Geniet zowel van wat er bereikt is als van je plannen. Houd

belangstelling voor je eigen werk, hoe eenvoudig ook, want onder

de wisselvalligheden van de tijd, is dat een werkelijk bezit. Wees

voorzichtig in zaken want de wereld is vol arglist. Maar laat je dit

niet blind maken voor de deugd die er is; veel mensen streven naar

hoge idealen en het leven is vol heldenmoed.

 

Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid, maar wees ook niet

cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontgoocheling is zij

eeuwig als het gras. Aanvaard blijmoedig de wijsheid der jaren en

doe met gratie afstand van de dingen van de jeugd. Kweek de

geestkracht aan die je bij plotselinge tegenslag kan beschermen,

maar maak jezelf niet bang met spookbeelden. Veel angsten komen

voort uit vermoeidheid en eenzaamheid.

 

Houd je aan een gezonde discipline. Je bent een kind van de

schepping, je hebt het recht er te zijn. En of je het begrijpt of niet,

de schepping ontvouwt zich ongetwijfeld naar haar wet. Leef

daarom in vrede met God, wat voor beeld je ook van Hem hebt. En

wat ook je werk en streven moge zijn, bewaar in de luidruchtige

maalstroom van het leven de vrede met je ziel. Ondanks haar

veinzerij, gezwoeg en teleurstellingen is de wereld toch mooi.

Wees zorgzaam. Streef ernaar gelukkig te zijn.

trap-ekayana