Ekayana - Je eigen pad volgen...

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 

In de therapie maak ik onder andere gebruik van ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en andere vormen van de derde generatie gedragstherapie zoals bijvoorbeeld Mindfulness (lees meer hierover bij Trainingen). ACT is een vorm van gedragstherapie waarbij mensen leren zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag. Dit in plaats van vechten tegen en/ of controleren van ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals het verminderen van de pijn of de stress, het veranderen van negatieve en pijnlijke emoties of de inhoud van disfunctionele of irreële gedachten.  ACT leer je een mindful en acceptatiegerichte houding te hebben ten opzichte van pijn, stress, emoties en gedachten. ACT is gericht op het vergroten van je keuzevrijheid en je psychologische flexibiliteit. Hierdoor verbetert je persoonlijke functioneren en effectiviteit , dwz je vermogen om effectief te handelen in overeenstemming met je persoonlijke waarden en doelen, ook al zijn er potentieel verstorende gedachten of pijnlijke gevoelens aanwezig.

 

 

zwijgen-ekayana