Ekayana - Je eigen pad volgen...

Cognitieve gedragstherapie

(CGt) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. In gedragstherapie staat het gedrag centraal. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Cognitieve gedragstherapie pakt het gedrag én de negatieve gedachten aan die de problemen in stand houden. De kern is de veronderstelling dat zogenaamde irrationele cognities (gedachten) zorgen voor disfunctioneel gedrag, zoals vermijdingsgedrag of agressie. De basis van CGT wordt gevormd door het cognitieve model. In dit model wordt beschreven hoe gedachten over een situatie tot gedrag en gevoelens leiden. Dit wordt schematisch weergegeven in een zogenaamd ABC-schema, ook wel G-schema genoemd: A. Gebeurtenis: hiermee wordt de objectieve gebeurtenis bedoeld, beschreven alsof je door een camera kijkt B. Gedachten: hiermee worden de specifieke gedachten bedoeld die je hebt bij de bij A genoemde gebeurtenis C. Gevoel/Gedrag: welk gevoel of gedrag is het gevolg van deze gedachten?

CGt is onder meer effectief bij angsten, depressie, stressklachten, verslaving en eetstoornissen. Zie voor meer informatie www.vgct.nl  

horen-ekayana