Ekayana - Je eigen pad volgen...

ATB

Aandacht, ontspanning en zelfonderzoek. 

Awareness Through the Body (ATB) reikt een uitgebreid pakket lichaamsgerichte oefeningen aan, bedoeld om het innerlijk waarnemingsvermogen te vergroten.
Aandacht, ontspanning en zelfkennis zijn de pijlers van deze manier van werken.

ATB biedt kinderen en volwassenen de mogelijkheid zich bewust te worden van de eigen percepties en mogelijkheden, opdat ze zelfbewuste en zelfsturende individuen worden.

Het lichaam is het instrument om bewustwording op alle niveaus te vergroten. Gericht op het ontdekken van de relatie tussen verstand, emoties en fysieke lichaam, zoeken we manieren om deze te integreren tot een harmonieus geheel. De ´waarnemerspositie´ is hierbij de sleutel tot 't ontdekken van een 'aanwezigheid' in jezelf die vrij is van mentale, vitale en lichamelijke bewegingen.

Awareness through the Body (ATB) is een uniek programma.

Concentratie, ontspanning en zelfkennis worden geleidelijk aan ontwikkeld en versterkt. Introspectie, dynamiek en speelse activiteiten wisselen elkaar af. Je verkent het innerlijk landschap en leert effectiever omgaan met de  'complexiteit' van je systeem. Het biedt zowel kinderen als volwassenen gereedschappen om zich bewust te worden van hun eigen waarnemingen en mogelijkheden opdat ze zelfbewuste, zelfsturende individuen kunnen worden.

Missie

 Awareness through the Body (ATB) beoogt gereedschappen aan te reiken om het bewustzijn te vergroten, de gelaagdheid van het Zijn te onderzoeken, het innerlijke Zelf en uiteindelijk de Psychic Being (de ziel in zijn evolutie) te ontdekken.

Gebruik makend van je zintuigen op een meer complete wijze, vrij van oordelen en vooringenomen ideeën, zijn mensen beter in staat met eigen denken en emoties om te gaan, hun eigen leven richting te geven en hun eigen ‘gebruiksaanwijzing’ te schrijven. Het is ruimte geven aan de unieke persoon die je in werkelijkheid bent!

'The real winner....'

It takes courage to be a real winner – not a winner in the sense of beating out someone else by always insisting on coming out on top - but a winner at responding to life. It takes courage to experience the freedom that comes with autonomy, courage to accept intimacy and directly encounter other persons, courage to take a stand in an unpopular cause, courage to choose   authenticity over approval and to choose it again and again, courage to accept the responsibility for your own choices, and, indeed, courage to be the very unique person you really are.
  Muriel James

Bron: www.awarenessthroughthebody.nl

lotus-rolse-ekayana