Ekayana - Je eigen pad volgen...

Imaginatie  

Imaginatie wordt ook wel visualisatie, geleide verbeelding of dagdroom en symbooldrama genoemd en wordt in vele therapieën en coachingsmethoden toegepast.  Er zijn vele verschillende imaginatie-technieken en meerdere wijzen waarop een imaginatie begeleid kan worden. Imaginatie kan met de ogen dicht, met de ogen open, in stilte, actief, sprekend, bewegend, expressief, . . .

De kracht van Imaginatie

Verbeelden is het krachtigste psychologische middel dat er bestaat. Verbeelden is de manier waarop de geest informatie codeert, opslaat en verwerkt. Innerlijke beelden vormen het fundament, de bouwstenen van wat mensen zijn en doen. Mensen spreken, denken en voelen in beelden en handelen vanuit hun beelden. Wat mensen werkelijk zijn is dan ook te vinden in hun innerlijke beelden. Het is het terrein waar geest, lichaam en concreet gedrag het meest beïnvloed (kunnen) worden. De verbeelding behoort tot de invloedrijkste spontane functies van de psyche. Het geeft toegang tot het domein van de creativiteit, daar waar de mens het meest vrij is.

Het individu wordt voortdurend beïnvloed door de eigen beelden (bewuste en onbewuste zelfbeelden) en door de beelden uit de omgeving en cultuur.

Hoe belangrijk beelden zijn blijkt uit het feit dat mensen voortdurend beelden gebruiken om situaties en hun beleving te beschrijven: ‘Ik zit in de put’; ‘het was alsof ik vleugels kreeg’; ‘die affaire stinkt’; ‘ik ging door de hel’; ‘de zon schijnt weer’, 'de concurrent is ons deel van de koek aan het oppeuzelen', enzovoorts.

Doelgerichte imaginatie-oefeningen kunnen een goede aanvulling zijn op andere behandeltechnieken en het herstel bevorderen. Het toepassen van imaginatie-oefeningen bevordert de zelfwerkzaamheid en het oplossend vermogen. 


Je kunt mijn handen en benen afhakken, me blind en doof maken,
me opsluiten, maar je kunt me niet mijn verbeelding afnemen
(oud-taliaans gezegde)

Elke ontwikkeling en gedragsverandering begint bij het beeld.

hanesh-ekayana